Online Bağış

Bu güne kadar olduğu gibi, bugün de vakfımızın bütün hizmetleri, siz değerli hayırseverlerin bağışlarıyla yürümektedir. Hizmetlerimizin inkişafı ve sizlerin de iştiraki için bağışlarınızı bekliyoruz.

(*)

(*)

(*)


Bu ödemeniz ile birlikte, aşağıda bağış sahibi olarak yazılan kişinin kurbanını kesmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı'na vekalet vermiş oluyorsunuz.
Vekâletle kurban organizasyonu, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 25.05.2023 tarih ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine uygun olarak yapılmaktadır.

Nafile kurban bağışlarınız bir sonraki ayın başında kesilerek mesajla bilgi verilmektedir.

Önceden talep eden İstanbullu bağışçılarımıza bu hisseden yaklaşık 8 kg et verilecektir.

SU KUYULARIMIZ Pakistan’ın en fakir ve en kurak bölgesi olan Sindh eyaleti THARPARKAR bölgesinde açılmaktadır.

Diğer tüm yurt dışı bağışlarınızı aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
https://alfrelieffund.org/tr-TR/multiple-currency

İletişim Bilgileri

(*)

(*)

(*)

(*)

Ödeme Bilgileri

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

VAKIF, DERNEK VE SENDİKALARIN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA TUTULMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnalar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Bu yetki kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı ile
— 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş Dernekleri,
— 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş Vakıfları,
— 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş Sendikaları,

Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel verilerin işlenmesi ile sınırlı tutulmak kaydı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.