Yeni Asya Vakfı Genel Sekreteri İbrahim Şencan, Vakfın kuruluş maksadına uygun hizmetleri harfiyen yerine getirmeye çalışacaklarını belirterek, “Bütün hizmet birimlerimizi ve Nur Talebelerini kucaklayacak yeni hizmetlerin öncülüğünü yapacağız” dedi.

İbrahim Şencan, kendisiyle yapılan görüşmede, İstanbul’un ve Türkiye’nin bir çok yerinde bir çok alanda Risale-i Nur hizmetlerini deruhte eden Yeni Asya Vakfı’nın yeni bir şevk ve heyecanla, bütün Türkiye’yi kapsayacak hizmetlerini yerine getireceğini ifade etti. Şencan devamında şunları söyledi: “Yeni Asya Cemaati olarak Risale-i Nur hizmetlerinde bir bütünlüğü ifade ediyoruz. Gazete, radyo ve diğer hizmet birimlerimiz ve hizmet erlerimizle birlikte Yeni Asya Vakfı hizmetimizin önemli bir organını temsil ediyor. Cemaatimizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak bu bütünlüğü sağlayacak, bütün hizmet birimlerini ve Nur Talebelerini kucaklayacak yeni hizmetlerin öncülüğünü yapacağız.”

Türkiye’nin ve İslâm âleminin Risale-i Nur’daki hakikatlere duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını söyleyen Şencan Yeni Asya Vakfı olarak kendilerini önemli işlerin beklediğini belirtti. Eğitim hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerle Risale-i Nur hakikatlerini yeni nesillere ulaştıracak farklı alanlarda bir çok faaliyeti planladıklarını ifade eden Şencan Risale-i Nur hizmetlerinin içinde yer almak, eğitime muhtaç gençlerin kendilerini yetiştirmesine katkı sağlamak, müsbet iman hizmetini yaygınlaştırmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu ve aynı zamanda Eğitimci-İlahiyatçı olan İbrahim Şencan, vakfın kuruluş amaçları arasında yer alan; “millî, ahlâkî, dinî, tarihçi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmî çalışmanın yaygınlaşmasını fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak” amacını harfiyen yerine getirmeye çalışacaklarını, bu çabalarının temelini Risale-i Nur hakikatlerinin oluşturduğunu ifade etti.